Home / Njoftime / DËGJESA PUBLIKE PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I TERRITORIT TË BASHKISË BERAT

DËGJESA PUBLIKE PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I TERRITORIT TË BASHKISË BERAT

NJOFTIM
DËGJESA PUBLIKE
PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I TERRITORIT TË BASHKISË BERAT

Bashkia Berat ka ndërmarrë nismën për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Territorit Administrativ, sipas përcaktimeve të ligjit 115/2014 dt. 31.07.2014, “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, dhe në zbatim të parashikimeve të ligjit nr.107/2014 “Për planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”. Në këtë proces, Bashkia po asistohet nga USAID, përmes Projektit për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), si një nga 5 bashkitë model në Republikën e Shqipërisë në kuadër të planifikimit të territorit.
Ne kete proces te gjate dhe te rendesishem sapo kemi miratuar Strategjine e Zhvillimit per Territorin e Bashkise Berat dhe jemi duke punuar per Planin e Zhvillimit te Territorit. Për këtë qëllim, Bashkia Berat ka vendosur të organizojë dëgjesë publike ditën e premte , datë 20 maj 2016 ora 13.00 , në ambjentet e Qendres Kulturore “Margarita Tutulani “ Të gjithë të interesuarit janë të ftuar të marrin pjesë për tu informuar mbi procesin e planifikimit , si dhe për të nisur diskutimet ne lidhje me propozimet mbi Planin e Zhvillimit. Ky takim do të ndihmojë grupin e punës në plotësimin e dokumentit të planifikimit me informacionet dhe çështjet e duhura në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Planifikimit të Territorit të Bashkisë Berat.
Prezanca Juaj do të na nderonte.
Jeni të mirëpritur!