Home / Njoftime / Degjesa publike ne Rajonin 4

Degjesa publike ne Rajonin 4

Eshte zhvilluar sot ne Rajonin nr.4 ne Uznove,degjesa publike per propozimet per Hartimin e Plan Buxhetit te vitit 2016,te Bashkise Berat.Edhe ne kete rajon,disa nga kerkesat dhe shqetesimet e banoreve ishin:problemet me ndricimin,koshat e mbeturinave,shtrimi i rrugeve,rikonstruksioni i shkollave,shtimi i hapesirave te gjelbra,ndertimi i KUZ,dhe nje nga problemet kryesore te ketij rajoni eshte procesi i legalizimit te shtepive te reja.
Ne fund te takimit,perfaqesuesit e Bashkise ,premtuan se keto kerkesa,do te merren ne konsiderate per tu planifikuar ne Buxhetin e vitit 2016 ,te Bashkise Berat.