Home / Transparenca dhe llogaridhenia ekonomiko - financiare / Bashkia Berat – Realizimi i investimeve per vitin 2020