Home / Transparenca dhe llogaridhenia ekonomiko - financiare / Bashkia Berat – Raporti i monitor. 2020 i konsoliduar 12-mujori