Home / Aktivitete / Trajnim për Fondet e Bashkimit Evropian

Trajnim për Fondet e Bashkimit Evropian

Instituti i Trajnimit të Administratës Publike, në bashkëpunim me EuroPartners Development, organizoi në Bashkinë Berat trajnimin ne temë: “Mundësitë e Financimit të projekteve për Njësitë e Qeverisjes Vendore (NjQV) dhe Si të Përgatisim një Projekt Propozim për fondet e Bashkimit Europian”.