Home / Tag Archives: kanalekullues

Tag Archives: kanalekullues

Pastrimi i kanaleve kulluese vaditese ne Njesine Administrative Velabisht

Drejtoria e Bujqesise, Administrimit te Pyjeve, Ujerave dhe Sherbimit Veterinar vazhdon punen per pastrimin e kanaleve kuĺlues vadites ne fshatrat Starove, Remanic dhe Veterrik.Per here te pare ne fshatin Veterrik po hapet kanali vadites nga Shkolla e Veterrikut te Kantieri. Ky investim i Bashkise do te sherbeje per vaditjen e …

Read More »