Home / Tag Archives: interviste

Tag Archives: interviste

Intervista me kandidatët per proceduren ngritje në detyrë

Sot , me date 26.07.2016 ora 15:00 ,ne ambientet e Bashkisë Berat u zhvilluan intervistat me kandidatët e kualifikuar per ngritje në detyrë, per pozicionet e mëposhtëme: 1. Pergjegjes i Sektorit të Planifikimit të Territorit, në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit, Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve 2.Pergjegjes i Sektorit të …

Read More »