Home / TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS / TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS

TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS

TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS