Home / Strategjia dhe Plani i veprimit per Turizmin ne Berat 2011 - 2021 / Berat Tourism Action Plan ALBANIAN FINAL FOR DESIGN