Home / Investime / Rikompozimi i Fasades se Kopshtit 1 Qershori

Rikompozimi i Fasades se Kopshtit 1 Qershori

Kjo nderhyrje eshte bere e mundur ne bashkepunim me Drejtorine Ekonomike te Arsimit. Rikompozimi i ri i fasades ka permiresuar ndjeshem imazhin e ketij objekti parashkollor ne prag te fillimit te vitit te ri arsimor, duke perdorur me eficence fornde minimale per realizimin e tij.

Home / Investments / The ricomposition of the “1 Qershori” Kindergarten

The ricomposition of the “1 Qershori” Kindergarten

This intervention has been made possible thanks to a collaboration with the Directorate of Economy of Education. The new reconfiguration has improved sensibly the image of object on the verge of the school start, using the funds available with efficiency