Home / Investime / Restaurimi i Fasades Babe Dude Karbunara

Restaurimi i Fasades Babe Dude Karbunara

Kjo nderhyrje eshte bere ne bashkepunim me Drejtorine e Gjimnazit Babe Dude Karbunara. Ne ket aspekt eshte permiresuar ndjeshem imazhi i kesaj shkolle ne prag te fillimit te vitit te ri shkollor, duke perdorur me eficence fonde minimale per realizimin e tij.

Home / Investments / The Restoration of the Babe Dude Karbunara Facade

The Restoration of the Babe Dude Karbunara Facade

This intervention was made in collaboration with the Directorate of Babe Dude Karbunara High School. The image of the school was improved significantly, using minimal funds for its restoration.