Home / Njoftime / Projekti Gjeo Berat

Projekti Gjeo Berat

Bashkia Berat ka përfunduar së fundmi projektin e dixhitalizimit GjEO BERAT. Ky është një projekt pilot në Shqipëri, ndërsa në rajon është implementuar në Ohër. Kemi vendosur në internet një platformë të integruar GIS (XHIS) së bashku me gjuhë programimi për faqje interneti. Në këtë platformë kemi vendosur fillimisht hotele, restorante, atraksione, evente. Platforma mund të përdoret për të hedhur në sistem online çdo informacion që dëshirohet, si statistika, biznese, indikatorë etj. Çdo informacion është i shoqëruar me hartë pozicionimi satelitore nga Google. Projekti mund te shtrihet edhe per bashkite e tjera te qarkut, Polican, Ure Vajgurore, Skrapar, Kucove. Platforma GJEO BERAT kombinon informacionin e shkruar me imazhet dhe vendndodhjet gjeografike. Klikoni ne faqen gis.bashkiaberat.gov.al per te hapur faqen.

Home / Announcements / Geo Berat Project

Geo Berat Project

The Municipality of Berat has recently finished the Geo Berat project. This is a pilot project in Albania, while in the region has been implemented in Ohrid. We have set up on the internet an integrated digital platform. On the platform we have first uploaded hotels, restaurants, attractions, events etc. But it can be used to upload online any possible information such as statistics, businesses, indicators etc. All of the information is illustrated by pictures and geographic positioning. The project can be extended even to the other municipalities of the region such as Polican, Ure Vajgurore, Skrapar, Kucove etc.