Home / Njoftime / Programi i Lidershipit të Vizitorit

Programi i Lidershipit të Vizitorit

Në kuadrin e Programit të Ambasadës së SHBA-së për Lidershipin e Vizitorit, në 26 janar Kryetarët e Bashkive Sarandë, Berat, Elbasan, Kuçovë dhe Kashar u nisën për në SHBA, për të marrë pjesë në një program trajnimi për çështje të administrimit në qeverisjen vendore. Të përzgjedhurit për këtë trajnim përfaqësojnë 5 bashki, partnere të USAID-it nën projektin e tij për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në Shqipëri, i cili punon me 15 bashki në mbarë Shqipërinë, për të përmirësuar administrimin dhe qeverisjen bashkiake. Takimet dhe vizitat gjatë këtij programi 3-javor, do t’u japin mundësi kryetarëve të bashkive të njihen drejtpërdrejt me përvojën amerikane lidhur me administrimin, financat, ofrimin e shërbimeve dhe angazhimin qytetar në bashki.

Home / Announcements / Visitor Leadership Program

Visitor Leadership Program

As part of the U.S. Embassy’s International Visitor Leadership Program, the Mayors of Sarandë, Berat, Elbasan, Kuçovë, and Kashar departed Tirana on January 26 to participate in a special program associated with managing local governments. The Mayors represent 5 of USAID partner municipalities under USAID’s Planning and Local Governance Project (PLGP) which works with 15 municipalities around Albania, to improve municipal management and governance. The meetings and visits during this 3-week program in the U.S. will give the Mayors an opportunity to experience firsthand the American experience related to municipal management, finance, service delivery, and civic engagement.