Home / Plani i Pergjithshem Vendor / 4.Harta e Fazimit te zbatimin te PPV ne nivel Bashkie