Home / Plani i Pergjithshem Vendor / 2.Dokumenti i planit te pergjithshem te territorit2