Home / Plani i Pergjithshem Vendor / 1.Harta e perdorimit te tokes sipas 14 kategorive ndares dhe kombinimit te tyre ne nivel Bashkie