Home / Plan Buxheti 2021-2023 & PBA / Bashkia Berat – Realizimi i investimeve per vitin 2020