Home / Organizimi dhe funksionimi i Bashkise / Funksionet në fushën e sigurisë publike