Home / Njoftim / Njoftimi ngritje ne detyre Pergjegjes Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian

Njoftimi ngritje ne detyre Pergjegjes Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian

Njoftimi ngritje ne detyre Pergjegjes Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian