Home / Njoftim / Njoftimi ngritje ne detyre Pergjegjes Sektori per Menaxhimin e Mbetjeve

Njoftimi ngritje ne detyre Pergjegjes Sektori per Menaxhimin e Mbetjeve

Njoftimi ngritje ne detyre Pergjegjes Sektori per Menaxhimin e Mbetjeve