Home / Aktivitete / Medreseja “Vehxhi Buharaja” demonstroi dijet e fituara nga nxënësit

Medreseja “Vehxhi Buharaja” demonstroi dijet e fituara nga nxënësit

Në mjediset përpara Medresesë “Vehxhi Buharaja” Drejtoria e shkollës organizoi një demonstrim të dijeve të fituara nga nxënësit përmes prezantimit me mjete dhe veprimtari të mirëfillta didaktike.

Demonstrimi i dijeve përfshinte shkencat natyrore dhe përmes aplikimeve nxënësit dëshmuan nivelin e tyre të njohurive teorike praktike të fituara nga bankat e shkollës.