Home / Njoftime / Mbledhja e Këshillit Bashkiak Berat date 21.10.2016

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Berat date 21.10.2016

U zhvillua sot mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite :
1.Relacion dhe Projekt-Vendim “Mbi miratimin e dorëheqjes së Këshilltarit Znj.Entela Toto i Subjektit Politik G.99 ”.
2.Relacion dhe Projekt-Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike ,pagesës së paaftësisë dhe kompensimit të energjisë elektrike për periudhën 1-30 Shtator 2016”.
3.Relacion dhe Projekt-Vendim Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak Berat Nr.57 datë 28.12.2012 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Berat” i ndryshuar
4.Relacion dhe Projekt-Vendim “Mbi pjesëmarrjen e Shtetit për përballimin e dëmeve në rastë fatkeqësish”
5.Relacion dhe Projekt-Vendim Mbi një shtesë të numrit të zjarrfiksave profesionist në Sektorin e MZSH të Bashkisë Berat për Vitin 2017.
6.Relacion dhe Projekt-Vendim “Për miratimin e strehimit në Banesat Sociale me qera”
7.Relacion dhe Projekt-Vendim “Mbi përdorimin e fondit të Shërbimit Social ,mbështetje financiare për përballimin e shpenzimeve të varrimit Kostandina Bajramaj”
8.Relacion dhe Projekt-Vendim Për dhënie titulli “ Qytetar Nderi ” Z.Petraq Papajorgji ,Dekan i Fakultetit të Informatikës ,Universiteti i New York-ut Tiranë ”