Home / Rendi i dites dhe Relacionet / VENDIM NR 82 PER MIRATIMIN E KALENDARIT TE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2022-2024