Home / Rendi i dites dhe Relacionet / projektvendim per miratimin e buxhetit te bashkise berat dhe PBA2021-2023