Home / Materiale te Keshillit / perjashtimi i perkohshem nga tarifat