Home / Rendi i dites dhe Relacionet / Krijimi Qendres Multi-funksionale Berat