Home / Rendi i dites dhe Relacionet / Bashkia Berat – Raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit viti 2020 (5)