Home / Materiale te Keshillit / Bashkia Berat – Raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit viti 2020 (5)