Home / Kontakt

Kontakt

Bashkia Berat :

Tel : 00355 (0) 2 32 34 935 / Fax : 00355 (0) 2 32 34 036

Website : www.bashkiaberat.gov.al

Email :  info@bashkiaberat.gov.al

Adresa : Blvd. “Republika”, Berat, Shqipëri

 

Emri Juaj (kërkohet)

Emaili Juaj (kërkohet)

Subjekti

Mesazhi Juaj