Home / Konsultime Publike / Bashkia Berat – PBA 2022 -2024 – Shtojca-2 – faza e rishikuar