Home / Të Reja / Konferencat Nderkombetare ne Berat

Konferencat Nderkombetare ne Berat

Organizimi i Konferencave Nderkombetare ne Berat ka synuar te evidentoje vlerat e bashkekzistences kulturore dhe fetare ne qytetin tone dhe t’a ktheje Beratin ne nje qender organizimesh elitare kulturore .

Bashkia Berat ka organizuar evente te tilla si Konferenca ” Berati  per Shpetimin e Hebrejve ”, ”Konferenca per Dinastine e Qyprilinjve” , ”Konferenca per Trashegimine Kulturore”, ”Konferenca per Vehxhi Buharane ” dhe evente te tjera kulturore , me pjesemarrjen e eksperteve nderkombetare dhe te vendit.