Home / Kerkesa per informim / Afatet të trajtimit të kërkesës nga ana e administratës së bashkisë