Home / Formulari i vetedeklarimit

Formulari i vetedeklarimit

LIGJ Nr. 138/2015
PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

ligj_nr._138__dt._17.12.2015

 

VENDIM Nr. 17/2016
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM Nr. 17 – 2016

 

Monika Xheblati          Formulari i vetedeklarimit  Monika Xheblati

Fejzi Mulita            Keshilltar Kabineti    Formulari i vetedeklarimit  Fejzi Mulita

Rinald Frasheri    Keshilltar Kabineti    Formulari i vetedeklarimit  Rinald Frasheri

Adriatik Mema      Keshilltar Kabineti    Formulari i vetedeklarimit Adriatik Mema

Krenar Qafa           Administrator tregu industrial    Formulari i vetedeklarimit  Krenar Qafa

Kastriot Rapaj     Keshilltar Kabineti           Formulari i vetedeklarimit  formular vete deklarimi

Eljona Karkanjozi     Keshilltare Kabineti       Formulari i vetedeklarimit  Formulari i dekriminalizimit

Altin Kazazi     Keshilltar Kabineti  Formulari i vetedeklarimit formular vetedeklarimi

Refat Harizi         Drejtor Kabineti   Formulari i vetedeklarimit Refat Harizi

Pelivan Sinaj   Drejtor Sh.a Ujesjelles – Kanalizime Berat Kucove  Formulari i vetedeklarimit Pelivan Sinaj