Home / Formulari i vetedeklarimit

Formulari i vetedeklarimit

LIGJ Nr. 138/2015
PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

ligj_nr._138__dt._17.12.2015

 

VENDIM Nr. 17/2016
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM Nr. 17 – 2016

 

 

Arisa Toska   Keshilltar Kabineti Arisa Toska

Qebir Isaraj  Keshilltar Kabineti   Qebir Isaraj

Fatjon Mahmutaj  K/ Inspektor  IMT   Fatjon Mahmutaj

Ismet Ajazi     Administrator FK Tomori   Ismet Ajazi

 

 

Monika Xheblati          Formulari i vetedeklarimit  Monika Xheblati

Krenar Qafa           Administrator tregu industrial    Formulari i vetedeklarimit  Krenar Qafa

Eljona Karkanjozi     Keshilltare Kabineti       Formulari i vetedeklarimit  Formulari i dekriminalizimit

Pelivan Sinaj   Drejtor Sh.a Ujesjelles – Kanalizime Berat Kucove  Formulari i vetedeklarimit Pelivan Sinaj