Home / Faza e rishikuar PBA 2019 - 2021 / vendim kb dhe urdher ekzekutimi