Home / Drejtorite dhe Ndermarrjet ne Varesi

Drejtorite dhe Ndermarrjet ne Varesi

Drejtorite e Bashkise Berat

 

1.Drejtoria e Finances

2.Drejtoria Juridike   Petro Sinjari  shiko cv:Petro Sinjari

3.Drejtoria e Kultures, Turizmit dhe Sporteve shiko cv:Silvana Merdani

4.Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshetetse Gentian Dashi  shiko cv: Gentian Dashi

5.Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

6.Drejtoria e Sherbimit Social dhe Rinise  

7.Drejtoria e Taksave dhe Tregjeve

8.Drejtoria e Transportit, Emergjencave Civile dhe Sherbimeve   Erlin Kuci   shiko CV:Erlin Kuci

9.Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit      Ervin Hoxhallari    shiko CV:

10.Sektor i Auditimit te Brendshem        Xhevahir Muzhaka   shiko CV:Xhevahir Muzhaka

11.Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit        Gezim Hoxha  shiko CV:Gezim Hoxha

12.Inspektoriati i Policise Bashkiake             Kreshnik Zaimi    shiko CV:Kreshnik Zaimi

 

Ndermarrjet ne Varesi:

1.Ndermarrja e Sherbimeve Publike  Polizoi Ikonomi  shiko CV:polizoj ikonomi

2.Drejtoria e Bujqesise, Adiministrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar  Bledar Cili    shiko CV:Bledar Cili

3.Drejtoria e Arsimit  Klodiana Hoxha   shiko CV:

4.Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave  Xhoxhi Gjoka   shiko CV:

5.Qendra Rezidenciale “Une Jam si Ju”  Silvana Dyli  shiko CV:

6.Qendra e Zhvillimit Ditor “Lira”   Alma Kule    shiko CV:Alma Kule

7.Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”  Arben Qafa  shiko CV:Arben Qafa