Home / Drejtorite dhe Ndermarrjet ne Varesi

Drejtorite dhe Ndermarrjet ne Varesi

Drejtorite e Bashkise Berat

 

1.Drejtoria e Finances      Luiza Bazaj  shiko CV:Luiza Bazaj

2.Drejtoria e Koordinimit – Zhvillimit Strategjik dhe Prokurimeve Publike                shiko CV:

3.Drejtoria e Kultures, Turizmit dhe Sporteve     Klejda Kusta    shiko CV:

4.Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, Marredhenieve me Publikun dhe Juridike           shiko CV:

5.Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit       Sllavi Dhrami    shiko CV:Sllavi Dhrami

6.Drejtoria e Sherbimit Social dhe Rinise       Sadete Myftari    shiko CV:

7.Drejtoria e Taksave dhe Tregjeve     Rinald Frasheri      shiko CV:

8.Drejtoria e Transportit, Emergjencave Civile dhe Sherbimeve     Hajrie Mbrati    shiko CV:Hajrie Mbrati

9.Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit      Mimoza Xhani    shiko CV:

10.Sektor i Auditimit te Brendshem        Xhevahir Muzhaka   shiko CV:

11.Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit        Fatjon Mahmutaj    shiko CV:

12.Inspektoriati i Policise Bashkiake             Kastriot Gjenci     shiko CV:

 

Ndermarrjet ne Varesi:

1.Ndermarrja e Sherbimeve Publike  Pelivan Sinaj   shiko CV:Pelivan Sinaj

2.Drejtoria e Bujqesise, Adiministrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar  Ermal Dollani    shiko CV:

3.Drejtoria e Arsimit  Erka Durra   shiko CV:Erka Durra

4.Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave  Rexhep Hajdari   shiko CV:

5.Qendra Rezidenciale “Une Jam si Ju”  Alda Shulla    shiko CV:Alda Shulla

6.Qendra e Zhvillimit Ditor “Lira”   Armand Agalliu    shiko CV:

7.Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”  Migena Hoxha  shiko CV:Migena Hoxha