Home / Drejtorite dhe Ndermarrjet ne Varesi

Drejtorite dhe Ndermarrjet ne Varesi

Drejtorite e Bashkise Berat

 

1.Drejtoria e Finances

2.Drejtoria e Koordinimit – Zhvillimit Strategjik dhe Prokurimeve Publike

3.Drejtoria e Kultures, Turizmit dhe Sporteve

4.Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, Marredhenieve me Publikun dhe Juridike     

5.Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

6.Drejtoria e Sherbimit Social dhe Rinise  

7.Drejtoria e Taksave dhe Tregjeve

8.Drejtoria e Transportit, Emergjencave Civile dhe Sherbimeve

9.Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit      Ervin Hoxhallari    shiko CV:

10.Sektor i Auditimit te Brendshem        Xhevahir Muzhaka   shiko CV:

11.Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit        Fatjon Mahmutaj    shiko CV:fatjon mahmutaj

12.Inspektoriati i Policise Bashkiake             Kastriot Gjenci     shiko CV:

 

Ndermarrjet ne Varesi:

1.Ndermarrja e Sherbimeve Publike  Polizoi Ikonomi  shiko CV:polizoj ikonomi

2.Drejtoria e Bujqesise, Adiministrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar  Bledar Cili    shiko CV:Bledar Cili

3.Drejtoria e Arsimit  Klodiana Hoxha   shiko CV:

4.Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave  Xhoxhi Gjoka   shiko CV:

5.Qendra Rezidenciale “Une Jam si Ju”  Alda Shulla    shiko CV:Alda Shulla

6.Qendra e Zhvillimit Ditor “Lira”   Alma Kule    shiko CV:Alma Kule

7.Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”  Arben Qafa  shiko CV:Arben Qafa