Home / Projekte

Projekte

Projektet e Bashkise Berat 2012

Forcimi i Drejtësisë për të mitur në Shqipëri

Forcimi i Drejtësisë për të mitur në Shqipëri është detyrë që lë në vijë të dytë çdo detyrë tjetër. Nuk ka asgjë më të rëndësishme sesa e ardhmja e tyre! Në Tryezën Vendore të bashkëpunimit ndërinstitucional për drejtësinë për të mitur, u prezantua programi 💬 “ Forcimi i Drejtësisë për të mitur …

Read More »

Draft Plani Vendor i Menaxhimit te Mbetjeve

Drafti Plani Rajonal i Menaxhimit te Mbetjeve, Qarku Berat Draft Plani Rajonal i Menaxhimit te Mbetjeve, Qarku Berat   Draft Plani Vendor i Menaxhimit te Mbetjeve, Bashkia Berat DRAFT PLANI VENDOR I MENAXHIMIT TE MBETJEVE BERAT   Permbledhje e Draft Planit Rajonal te MMN PERMBLEDHJE E DRAFT PLANIT RAJONAL TE …

Read More »

PROJEKTI “IDEA”, TRAJNIM I TË RINJVE ME AFTËSI BIZNESI

Sot në sallën e konferencave të Bashkisë së Beratit u zhvillua projekti “IDEA”, i cili financohet nga qeveria gjermane dhe zbatohet nga Organizata Gjermane për Zhvillim GIZ dhe Ministria e Ekonomisë dhe Financave në bashkëpunim me Bashkinë e Beratit. Projekti “IDEA” synon të trajnojë të rinj mbi moshën 18 – …

Read More »

MBLIDHET KOMISIONI VENDOR I EMERGJENCAVE CIVILE

Në sallën e konferencave të Bashkisë u mblodh sot Komisioni Vendor i Emergjencave Civile për të prezantuar aktivitetin e këtij institucioni për vitin 2018, detyrat që dalin në zbatim të urdhrit të brendshëm nr. 109, datë 30.01.2019 “Për ngritjen dhe funksionimin e Komisionit të Emergjencave Civile pranë Bashkisë Berat për …

Read More »

Projekti i Menaxhimit te mbetjeve te ngurta

Në sallën e mbledhjeve të Bashkisë së Beratit u zhvillua sot një takim i Komitetit Drejtues të Projektit të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta, Qarku Berat. Ishin të pranishëm përfaqësuesja e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës, znj. Lindita Sotiri, Kryetari i Bashkisë së Beratit, z. Petrit Sinaj, Kryetari i Bashkisë …

Read More »

PROJEKTI “TURIZËM I AKSESUESHËM”

Bashkia e Beratit është partnere në projektin “Turizëm i aksesueshëm”, i mbështetur nga Bashhkimi Evropian në kuadër të programit Ndërkufitar IPA Greqi – Shqipëri. Projekti synon t’i bëjë burimet e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të Bashkisë së Beratit lehtësisht të aksesueshme për njerëzit me aftësi të kufizuara. Në projekt janë …

Read More »

PREZANTOHET PROJEKTI “GREENBACK 2”

U zhvillua sot takimi për prezantimin e projektit “Greenback 2”, mbi përdorimin efektiv të remitancave të emigrantëve, ku Berati është përzgjedhur si një nga bashkitë pilote. Projekti financohet nga Banka Boterore dhe ambasada e Zvicrës dhe zbatohet në bashkëpunim me Bashkinë e Beratit dhe Bankën e Shqipërisë. Në takim morën …

Read More »

BERAT, PREZANTOHET PROJEKTI “BASHKI TË FORTA”

Në mjediset e Bashkisë së Beratit u prezantua sot projekti “Bashki të forta”, i cili ka si synim mbështetjen e bashkive të Shqipërisë në fushën e shërbimeve publike, financave dhe arsimit parashkollor. Projekti synon jo vetëm ngritjen e kapaciteteve, por edhe mbështetje për sektorët e mësipërm. Projekti financohet nga qeveria …

Read More »

Buletini i projektit ne mbeshtetje te romeve

Buletini Plani Kombëtar i Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve në Republikën e Shqipërisë (2016-2020) u prezantua në datën 9 mars në Tiranë, përpara një audience të përbërë nga autoritete qendrore dhe vendore, aktivistë romë dhe egjiptianë, organizata të shoqërisë civile, partnerë ndërkombëtarë për zhvillim dhe grupe të tjera …

Read More »

Takimi per menaxhimin e mbetjeve urbane

N/Kryetari i Bashkisë Z. Bledar Blana dhe perfaqësues të Bashkisë Berat  priten sot në një takim Z. Diego Testi,Drejtuesin e Shërbimeve të Kompanisë Italiane Amia Verona për te diskutuar mbi projektin e ri te riorganizimit te mbetjeve urbane ne Berat. Nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave  dhe investimeve, Projekti synon në një …

Read More »