Home / Njoftime (page 80)

Njoftime

Njoftim mbi kriteret ligjore dhe teknike te autobusave

Mbeshtetur ne  Vendimin e Keshillit Bashkiak nr.11, date 31.03.2015 “Per miratimin e linjave  urbane qytetase, menyren e organizimit te tij , llojet e tarifat e biletave”; ne Ligjin nr.8308, date 18.03.1998 “Per transportet rrugore” , V.K.M. nr. 325 date  19.03.2008 “ Mbi rregullat per pranimin ne veprimtarine e operatorit te …

Read More »

Buxhetimi me Pjesemarrje

Bashkia Berat zhvillon takim të hapur me banorët mbi buxhetin e Bashkisë për vitin 2015 dhe PBA 2016-2018, ditën e Premte, në datë 27 mars 2015, ora 1100 ne sallen e bibliotekes “Vexhi Buharaja” . Ky diskutim  do te fokusohet te projektet sociale dhe  perfshirjen e tyre ne buxhetin e …

Read More »

Shpallje Konkursi per Zgjedhjen e Administratorit te SH.A.U.K Berat-Kucove

Asambleja e SHAUK Berat –Kucove ne bashkepunim me Prezencen e KFW, GIZ dhe DPUK ,shpall konkursin per perzgjedhjen e kandidatures per Administrator te SHAUK Berat –Kucove . Kandidatet e interesuar duhet te plotesojne kriteret e meposhtme dhe dokumentacionin per procedurat perkatese sipas ketyre afateve 1-Brenda dates 31.01.2015 dorezohen dokumentat e …

Read More »

Njoftim per vende te lira pune

NJOFTIM  PER VEND TE LIRE PUNE Ne zbatim te ligjit Nr.152/2013 “Statusi i nepunesit civil”neni 22.V.K.M Nr.143date12.03.2014pika7,ndryshuar .Bashkia Berat shpall konkursin per nje vend te lire  pune ne pozicioni : Administratore te Njesive Administrative Nr.1 dhe Nr.4 (2 vende)Specialist Nivelit te Larte  ,Kontrollit dhe Projekteve ,Specialist i nivelit te Larte …

Read More »

Njoftim

BASHKIA BERAT Berat, më 06/11/2014  S H P A L L J E  E LISTES SE KONKURENTEVE  QE DO TE TESTOHEN SIPAS NJOFTIMIT TE BERE NGA BASHKIA NE POZICIONIN Specialist i Nivelit te Larte  Financë dhe Specialist i Nivelit te Larte  Rregjistrimi dhe Vleresimi, Administratore i Njesise Administrative Nr.1 Drejtoria e Marredhenieve me Publikun …

Read More »

Njoftim për shtyp i Fondacionit Shqiptaro Amerikan për Zhvillim

Eventi i Inagurimit të Zonës së Zhvillimit të Biznesit Berat (BID Berat) 12 Tetor 2014Çfarë është BID ? Zona e Zhvillimit të Biznesit është një Partneritet Publik Privat, I krijuar për të forcuar shërbimet publike dhe investimet. Fondacioni Shqiptaro Amerikan për Zhvillim( AADF), në programin e Sipërmarrjes, ka mbështetur krjimin …

Read More »

Kolonia e Artisteve Figurative

Çelet ne Berat Kolonia e Artisteve Figurative e cila do te zgjase per kater dite nga data 8-12Tetor. Në Koloni marin pjesë 52 artistë, piktore dhe skulptore nga Shqipëria dhe Kosova.Punimet e Kolonise se Artit do te ekspozohen në pedonalen e qytetit në datën 12 Tetor ora 10.00 .Ju mirëpresim

Read More »

Delegacion i Komunes Berat ne France

Delegacioni i Komunes Berat ne France zhvilloi sot ne daten 6 Tetor nje vizite zyrtare ne Bashkine Berat. Vizita u realizua ne kuadrin e vendosjes se lidhjeve te bashkepunimit ndermjet dy qyteteve, kryesisht lidhje ne fushen e kultures, artit, sociale, shkembimeve me te rinjte e qyteteve dhe komuniteteve. Kryetar i …

Read More »