Home / Njoftime (page 70)

Njoftime

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Berat date 29.06.2016

Diten e merkure, date 29.06.2016 ne sallen e Keshillit Bashkiak u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak Berat me këtë rend dite : 1.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Dorëheqja e Këshilltares se Keshillit Bashkiak Berat znj.Migena Hoxha e subjektit politik LSI dhe zevendesimin e saj”. 2.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Për dhënien e …

Read More »

Marrëveshja kolektive midis Konfederatës së Sindikikatave të Shqipërisë dhe Bashkise Berat

Të shtunën më datë 25 qershor, u nënshkrua në ambjentet e Bashkisë Berat, marrëveshja kolektive midis Konfederatës së Sindikikatave të Shqipërisë (KSSH) përfaqësuar z. Kol Nikollaj dhe Bashkisë Berat përfaqësuar nga Kryetari z. Petrit Sinaj. Objekti i kësaj marrëveshje është zhvillimi i një strategjie të qendrueshme si dhe përmirësimin në …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË NIVELIN EKZEKUTIV NË SHËRBIMIN CIVIL (SPECIALIST)

  Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV  , pika 2 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e e …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PWRFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PWRFUNDIMTAR      PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)   Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII  , pika 7 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NËPUNËSIT CIVILË PËR KATEGORINE E ULËT DREJTUESE (Përgjegjës sektori)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË  PËR  NËPUNËSIT    CIVILË    PËR KATEGORINE E ULËT DREJTUESE       (Përgjegjës   sektori) Niveli I kërkuar I diplomes MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 …

Read More »

Buxhetimi transparent ne Bashkine Berat

U zhvillua sot takimi me Perfaqesues te USAID per “Promovimin e Buxhetimit Transparent ne Bashkine Berat “. Gjatë takimit u prezantuan dy platforma te zhvilluara nga PLGP/USAID ne kooperim me Institutin Shqiptar te Shkencave, per te promovuar nje buxhet transparent. Dy aplikacionet Money Mapping dhe Monitoring Treasury Application jane realizuar …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të …

Read More »

Njoftim per vend te lire pune

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen …

Read More »

Komisioni Keshillimor Qytetar Vendor

Komisioni Këshillimor Qytetar (KKQV) është grupim vullnetar me përfaqësim të gjerë me qytetarë që kanë vizion dhe duan të mundësojnë ndryshime pozitive në qytetin e tyre qytetarë, që do të shërbejë si organ këshillimor për bashkine.Ai do të jetë gjithëpërfshirës dhe i pavarur nga kontrolli prej njësisë vendore. KKQV-të do …

Read More »

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Berat date 27.05.2016

U zhvillua sot mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite : 1.Relacion dhe Projekt-Vendim “Mbi miratimin e dorëheqjes së Këshilltarit Z.Thoma Jançe i Subjektit Politik PD ”. 2.Relacion dhe Projekt-Vendim “Mbi miratimin e dorëheqjes së Këshilltares Znj.Emisa Osoja i Subjektit Politik P.R ”. 3. Relacion dhe Projekt-Vendim “Mbi miratimin …

Read More »