Home / Njoftime (page 49)

Njoftime

Hartimi i Planit të Veprimeve për Bashkinë Berat- përcaktohen prioritetet e punës për Bashkinë e re të Beratit

Reforma territoriale ka reduktuar njesitë e qeverisjes vendore në Shqipëri, nga 373 në 61 dhe si rezultat çdo njësi e qeverisjes vendore ka një rritje të ndjeshme në madhësinë gjeografike, popullatë dhe kompleksitetin operacional.Në përputhje me nevojat e Bashkive,USAID nëpërmjet programit PLGP (Programi i Qeverisjes Lokale) ka mbështetur në 3 …

Read More »

Lista e fituesve per vendet e lira te punes

Lista e fituesve per vendet e lira te punes sipas pozicioneve: 1.Specialist  Nivelit te larte te Prokurimeve      Valentina Karabina 2. Specialist Nivelit te Larte Planifikimit te Territorit ,Kontrollit dhe Planeve te Detajuara vendore     Mirjan Bregu 3.Specialist i nivelit te Larte te promovimit te turizmit      Mishela   Muxhaj 4.Specialist i Nivelit te …

Read More »

Transporti dhe Licensat Profesionale

Vizioni i Bashkisë së Beratit për administrimin e rrugëve dhe transportit publik synon një përqasje të integruar të zhvillimit ekonomik të qytetit, të përmirësimit të jetës së qytetarëve dhe të mbrojtjes së ambientit kundrejt zhvillimit të rrjetit rrugor dhe një transporti publik të shpeshtë, të shpejtë, të besueshëm dhe konfort. …

Read More »

Njoftim

Konsullata e Italise ne Vlore ne bashkepunim me Bashkine Berat , organizojne Diten e Enjte date 22 Tetor  ne oren 18.00 , nje koncert te grupit Arberesh  ne sallen  e Qendres Kulturore . Ju ftojme te merrni pjese.

Read More »

Lista e pikeve te konkurrenteve per vendet e lira te punes

Lista e pikeve te konkurrenteve per vendet e lira te punes :   Specialist i Nivelit te Larte Strategjie dhe Zhvillimi: 1.Feridiola Berberi   84  pike   Specialist i Nivelit te Larte te Prokurimeve: 1.Valentina Karabina  86  pike   Specialist i Nivelit te Larte te Bujqesise: 1.Ilir Kanavace   80 pike   Specialist i Nivelit te …

Read More »

Degjesa publike per Hartimin e Planit te Pergjithshem Vendor

Ne daten 16.10.2015 ora 11.00 ne ambjentet e Bashkise Berat u organizua degjesa e pare publike ne lidhje me hartimin e Planit te Pergjithshem vendor. Ky takim u zhvillua ne zbatim  te Ligjit nr. 115/2014 datë 31.7.2014 “ Për ndarjen administrative – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën …

Read More »

Takimi me kompanine italiane AMIA

Takimi i zhvilluar me Kompanine Italiane AMIA, kompani e cila vepron ne Komunen Verona ne fushen e mbetjeve urbane dhe sherbimeve publike. Takimi u organizua ne kuadrin e bashkepunimit per projektin e diferencimit te mbetjeve urbane ne qytetin e Beratit.

Read More »

Takimi me perfaqesues te Ambasades Zviceriane

Kryetari i Bashkisë Berat, zhvilloi sot një takim me Zv/ Ambasadorin e Zvicrës në Shqipëri Z. Philip Keler, dhe Z. Eduart Rumani, përfaqësues i Kooperimit Zvicerian. Qëllimi i takimit ishte diskutimi mbi fillimin e projektit të mbetjeve urbane në Rajonin e Beratit, projekti i cili ka marrë miratimin e financimit …

Read More »

Njoftim

Ne zbatim te ligjit Nr.115/2014 ,date 31.07.2014 “Per ndarjen administrative-territoriale te njesive te qeverisjes vendore ne Republiken e Shqiperise” si dhe ligjit nr. 107/2014 “Per Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”,Bashkia Berat ne mbeshtetje financiare dhe teknike te projektit te USAID per Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP) eshte duke hartuar Planin …

Read More »

Lista e konkurrenteve per vendet e lira te punes,qe kualifikohen per fazen e dyte

Lista e konkurrenteve qe kane marre mbi 40 pike ne provimin me shkrim,te ndare sipas pozicioneve:   Specialist i Nivelit te Larte Strategjie dhe Zhvillimi: 1.Feridiola Berberi   50 pike 2.Ermelinda Nebiu     45 pike   Specialist i Nivelit te Larte te Prokurimeve: 1.Valentina Karabina  48 pike   Specialist i Nivelit te …

Read More »