Home / Njoftime (page 30)

Njoftime

Mbledhja e Shtabit te Emergjencave Civile

Sot, me date 6.1.2017 u mblodh Shtabi i Emergjencave Civile te Bashkise Berat , nen drejtimin e n/kryetarit z.Bledar Blana. Ne kete takim u percaktuan masat per përballimin e situates si me poshte : Nga kryetaret e Njesive Administrative dhe lagjeve u kerkua te evidentohen pikat me emergjente. Nga Drejtoria …

Read More »

NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  PERFUNDIMTARE  TË  KANDIDATIT  FITUES  PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin …

Read More »

Keshilli Bashkiak miraton planbuxhetin e tri viteve te ardhshme

Keshilli Bashkiak miraton planbuxhetin e tri viteve te ardhshme Sinaj-  Ky plan buxhet garanton kthimin e Beratit ne kantier ndertimi dhe mbajtjen e premtimeve ndaj komunitetit.   Keshilli Bashkiak i Beratit  ne mbledhjen e pare ne sallen e bashkise se rikonstruktuar ka diskutuar dhe miratuar ne nje mbledhje me shume …

Read More »

NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  PARAPRAKE  TË  KANDIDATIT  FITUES  PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL   NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 2 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  …

Read More »

Inaugurohet ndërtesa e re e Bashkisë së Beratit

Inaugurohet ndërtesa e re e Bashkisë së Beratit. Zyra me një Ndalese dhe Shërbime inovative për qytetarët Bashkia e Beratit tashmë do të ketë një godinë të re, të vendosur në Bulevardin Republika, pranë Qendrës së Qytetit, e cila do të mundësojë një akses më të mirë për qytetarët dhe …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut II, , Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Niveli I kërkuar I diplomës MASTER /PROFESIONAL / SHKENCOR Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR    PËR PRANIMIN  NË SHËRBIMIN CIVIL   NË NIVELIN  EKZEKUTIV (SPECIALIST)  Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV  , pika 2 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, …

Read More »

Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 25.11.2016

U zhvillua sot mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite : 1.Relacion dhe Projekt-Vendim “Mbi miratimin e dhënies së mandatit të Këshilltarit Z.Donald Molishti i Subjektit Politik G.99 ”. 2.Relacion dhe Projekt-Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike ,pagesës së paaftësisë dhe kompensimit të energjisë elektrike për periudhën 1-30 Nëntor …

Read More »