Home / Njoftime (page 30)

Njoftime

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  PARAPRAK        PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  MESME DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE)   Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II,   , të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NËPUNËSIT CIVILË PËR KATEGORINE E ULËT DREJTUESE (Përgjegjës sektori)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË  PËR  NËPUNËSIT    CIVILË    PËR KATEGORINE E ULËT DREJTUESE (Përgjegjës   sektori) Niveli I kërkuar I diplomes MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NËPUNËSIT CIVIL PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (Drejtor Drejtorie )

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË  PËR  NËPUNËSIT CIVIL  PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (Drejtor  Drejtorie )  Niveli i kërkuar i diplomës MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë …

Read More »

Vizita e Zv/ambasadorit te SHBA ne Bashkine Berat

#USembassy #BashkiaBerat #bashkëpunim #Mbështetje #promovim #USAID Kryetari i Bashkisë z. Petrit Sinaj, pas ceremonisë për pastrimin e mbetjeve të municioneve në Gjoroven, zhvilloi një takim në bashki me zv/ambasadorin amerikan në Shqipëri z. Muniz, ku diskutuan mbi sfidat dhe mundësitë e zhvillimit të Bashkisë së Re të Beratit, pas ndarjes …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK     PËR PRANIMIN  NË SHËRBIMIN CIVIL   NË NIVELIN  EKZEKUTIV (SPECIALIST)  Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut IV  , pika 2 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, …

Read More »

NJOFTIM PËR REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJEN PARALELE PËR KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PËR REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJEN PARALELE PËR KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)   Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut VII, pika 7 të VKM nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen …

Read More »

Operacionet e pastrimit të tre hotspot-eve me municione të paplasura në Gjoroven, Palikësht dhe Mbreshtan

#BashkiaBerat #Beratipunon #komunitet #bashkëpunim #municione #pastrim #mbështetjeCivile Kanë përfunduar operacionet e pastrimit të tre hotspot-eve me municione të paplasura në Gjoroven, Palikësht dhe Mbreshtan, nga Kompania Norvegjeze e pastrimit NPA në bashkëpunim me Ministrinë Mbrojtjes dhe me financim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Territori i këtyre tre zonave tashmë …

Read More »

Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 29.07.2016

Diten e premte,date 29.07.2016 u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite : 1. Relacion dhe Projekt-Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike, pagesës së paaftësisë dhe kompensimit të energjisë elektrike për periudhën 1-31 Korrik 2016”. 2. Relacion dhe Projekt-Vendim “Për ndryshimin në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.20, datë …

Read More »

NJOFTIM PËR REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar, si edhe të kreut VII, pika 7 të VKM nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI).

Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil”  i  ndryshuar, si edhe të kreut III, të VKM nr.242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, njofton se …

Read More »