Home / Njoftime (page 30)

Njoftime

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME ULËT DREJTUESE (përgjegjës sektori )

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  MESME ULËT DREJTUESE (përgjegjës  sektori ) Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II, të  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  SË KANDIDATIT  FITUES   PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL      NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit  civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV  , pika 12,14 të  …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PER KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËRFUNDIMTAR   PËR  NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM  NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL  PER KATEGORINË  E  MESME DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE)   Në zbatim të nenit 26, pika 1 dhe 4 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut II,   , …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  MESME DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE) Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II,   , të  Vendimit  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  ULËT  DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)  Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II, të  Vendimit  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin …

Read More »

Punimet nga Drejtoria e Arsimit, Bashkia Berat

#BashkiaBerat #Beratipunon #GjeraKonkrete #BeratiPërNxënësit Për fillimin sa më të mbarë të vitit shkollor dhe mjedise sa më të kompletuar, po lyejmë e riparojmë çdo shkollë dhe Drejtoria Arsimore Bashkisë Berat është duke zbatuar plan veprimin e miratuar prej Kryetarit të Bashkisë për çdo problem të ardhur nga terreni përsa i …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE) Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013, “Për Statusin e Nëpunësit Civil”, i ndryshuar, si edhe të kreut II, të VKM- së nr.242, datë …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE) Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut II, , të VKM nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Niveli I kërkuar I diplomës MASTER SHKENCOR   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NËPUNËSIT CIVILË PËR KATEGORINE E ULËT DREJTUESE (Përgjegjës sektori)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË  PËR  NËPUNËSIT    CIVILË    PËR KATEGORINE E ULËT DREJTUESE  (Përgjegjës   sektori) Niveli I kërkuar I diplomës MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 …

Read More »