Home / Njoftime (page 20)

Njoftime

Broshura informuese mbi detyrimet tatimore per familjaret

  Broshure informuese mbi detyrimet tatimore vendore per tatimpaguesit familjare  shiko te plote ne pdf:   Berat FLP draft final dt 09.02.2017     Broshure informuese mbi taksat dhe tarifat vendore 2017 shiko te plote ne pdf: Broshura BERAT draft final dt 09.02.2017

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TE FITUESIT PËR KATEGORINË E ULET DREJTUESE PERGJEGJES

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE  TE FITUESIT     PËR  KATEGORINË   E  ULET DREJTUESE PERGJEGJES   Në zbatim të nenit 26,pika 4  të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të  lira në …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMATRE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULET DREJTUESE PERGJEGJES

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMATRE   TË FITUESIT     PËR  KATEGORINË   E  ULET DREJTUESE PERGJEGJES   Në zbatim të nenit 26,pika 4  të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të  lira në …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TE FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËSPERFUNDIMTARE TE   FITUESIT     PËR  KATEGORINË   E  MESME  DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE ).   Në zbatim të nenit 26,  të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të  lira në …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULET DREJTUESE PERGJEGJES

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE   TË FITUESIT     PËR  KATEGORINË   E  ULET DREJTUESE PERGJEGJES   Në zbatim të nenit 26,pika 4  të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të  lira në …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Niveli I kërkuar I diplomës Master Shkencor Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) NIVELI I DIPLOMËS MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Niveli I kërkuar I diplomës Master Shkencor Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NËPUNËSIT CIVILË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL PËR KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË  PËR  NËPUNËSIT    CIVILË  DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL   PËR KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE ) Niveli I kërkuar I diplomës MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II …

Read More »