Home / Njoftime (page 10)

Njoftime

Njoftim per prokurim per projektin Olive Culture

  Dokumentat e tenderit: a14_declaration_honour_en OC a14_declaration_honour_en Aplication format _ OC _2 Aplication format OC HUB _2 b8d_annexigc_en oc b8d_annexigc_en b8h_annexivexperts_en oc b8h_annexivexperts_en b8j1_annexvifif_en oc b8j1_annexvifif_en b8j3_annexvilefind_en oc b8j3_annexvilefind_en b8j4_annexvilefcompany_en b8n_tenderform_acc_ OC b8o1_admingrid_simp_en OC Contract Notice _ oc Project Draft Contract “_ OC Evaluation Grid to be filled OC Instruction …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË   DHE PRANIM TË  KANDIDATËVE  NGA JASHTE  SHËRBIMIT CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES

 SHPALLJE  PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË   DHE PRANIM TË  KANDIDATËVE  NGA JASHTE  SHËRBIMIT CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES   NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR   Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES   NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË   DHE PRANIM NGA JASHTE  SHËRBIMIT CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË   DHE PRANIM NGA JASHTE  SHËRBIMIT CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES   NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR     Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES   NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR   Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë …

Read More »

   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV …

Read More »

   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Lloji i diplomës “shkenca   Ekonomike , Juridike ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   Lloji i diplomës “shkenca   Ekonomike , Juridike ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, …

Read More »

Njoftim per ofrimin e asistences ne banese ndaj shtresave ne nevoje

VENDIM NR.236 PËR MARRJA E MASAVE PËR OFRIMIN E ASISTENCËS NË BANESË NDAJ SHTRESAVE NË NEVOJË, NË KUSHTET E EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 1- Ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë nga strukturat shtetërore, në kushtet e epidemisë të shkatuar nga COVID-19. 2- Ofrimi i asistencës, sipas …

Read More »

Njoftim per tender

Njoftim për Tender: Punime për përmirësimin e tre vend depozitimeve ekzistuese të mbetjeve urbane në Kuadër të Projektit “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane në Rajonin/Qarkun e Beratit” Në kuadër të bashkëpunimit midis Zvicrës dhe Shqipërisë, Qeveria Zvicerane e përfaqësuar nga Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (i cili referohet në …

Read More »