Home / Investments

Investments

Investments in the municipality of Berat

Projekte IPA ne Kalane Berat

Diten e sotme, ne Bashkine Berat u prezantuan studimi i fizibiliteteve te tre projekteve qe do te financohen nga Komisioni Evropian dhe Bashkia Berat per kalane e Beratit. Projektet jane: Restaurimi i Kulles se Tabjes, Rregullimi kanalizimeve te ujerave te bardha dhe te zeza si dhe Restaurimi i rruges se …

Read More »

The ricomposition of the “1 Qershori” Kindergarten

This intervention has been made possible thanks to a collaboration with the Directorate of Economy of Education. The new reconfiguration has improved sensibly the image of object on the verge of the school start, using the funds available with efficiency

Read More »

Rikonstruksioni i segmentit Ish Divizioni – Uznove

Vlera e plotë e projektit            =        17. 300.000   lekë Ky investim ka ndryshuar rënjësisht imazhin e kësaj zone të qytetit dhe ka lehtësuar ndjeshëm lëvizjen e banorëve. Tashmë bashkë me ndriçimin dhe gjelbërimin e parashikuar në këtë trotuar qytetit i është rikthyer një prej zonave   më me interes për investime …

Read More »

Reconstruction of Shyqyri Lakra High School

Shyqyri Lakra High School was reconstructed in the last three months. The project was designed by the Municipality of Berat and the fund of 30.000.000 leke was provided by the competing grants. The project comprised new tiles, doors-windows, plaster. The bathrooms, the outside facade and the surrounding territory were entirely …

Read More »

Castle Revitalisation Project

A few days ago the project for the revitalisation of the castle was inagurated. The project is about 1 million euros. 75 % of the project is financed by the Europian Union in the context of IPA program and 25 % of the program is financed by the Municipality of …

Read More »

Berat-Roshnik road under reconstruction

The road from Berat to Roshnik village is being reconstructed. This road is a very important road in linking the farmers with the city of Berat so that they can have a better access with the inner markets. This road is being funded by the Albanian development fund.

Read More »