Home / Investime (page 5)

Investime

Gjelberimi i lulishtes ne lagjen “ Deshmoret e Kombit ”

Nuk ka qytet te bukur pa lule. Kete eshte duke bere Ndermarrja e Gjelberimit edhe ne diten e sotme duke shtuar lulet e stines ne lulishten “Deshmoret e Kombit ”, por njekohesisht ne keto dite te nxehta vere jane rritur akoma me shume pergjegjesite duke i sherbyer me ujitje.

Read More »

Mbështetje për sektorin e bujqësisë dhe agro-biznesit

Në vazhdimësi të prioriteteve të Bashkisë Berat, nëpërmjet Drejtorisë së Bujqësisë Administrimit të Pyjeve, Ujrave e Shërbimit Veterinar për Ujitjen dhe Kullimin janë duke u pastruar kanalet ujitës dhe kullues . Pas 20 viteve në Njesinë Administrative Velabisht u bë pastrimi i afërsisht 1000 ml kanaleve, nga i të cilit …

Read More »

Ndermarrja e Sherbimeve Publike – Rajoni 1

#BashkiaBerat #Beratipunon #Berati1vitpunë Çdo ditë 1 punë e prekshme. Vazhdojmë me investimet në Rajonin nr.1. Nën kujdesin e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, po përfundon rehabilitimi i hapësirave publike pranë pallatit të pastrehëve.

Read More »

Shtimi dhe lyerja e pemeve ne qytet

Ndërmarrja e Gjelbërimit Berat nuk merret vetëm më gjelbërimin e hapësirave publike të qytetit, kjo ndërrmarje mundëson shtimin dhe përkujdesjen e pemëve, duke i shërbyer në mënyre sistematike. Sot e në vazhdim do të jemi duke lyer të gjitha pemet e qytetit me gëlqere.

Read More »

Drejt përfundimit terrene të reja sportive

Janë në përfundim projektet e rehabilitimit të  terreneve sportive multifunksionale në Shkollën e Mesme Artistike ‘’Ajet Xhindole’’ në lagjen Muzakaj  dhe Shkollën 9- vjeçare ‘’Xhemal Çekini’’ në lagjen Uznovë  në qytetin e Beratit.Terrenet do të shërbejnë për aktivitete sportive si futboll, basketboll, tenis, volejboll, në kuadrin e projektit ‘’ Shkolla- …

Read More »

Investimet ne Bashkine Berat

Lista e investimeve ne Berat : Ne fushen e investimeve te perfunduara dhe ne proces: ✓ Rikonstruksion dhe rikualifikim i lulishtes Perendimore dhe suplementi i sheshit “Teodor Muzaka” me vlere investimi  69 549 626  leke. ✓ Rehabilitimi i Fasadave te ndertesave pergjate Bulevardit “Republika” me vlere investimi  36 941 510  …

Read More »