Home / Të Reja Nga Ekonomia / ASP, dialog për përdorimin efiçent të energjisë

ASP, dialog për përdorimin efiçent të energjisë

Përdorimi i qëndrueshëm i energjisë ka mbledhur në Berat përfaqësues të Akademisë së Studimeve Politike, ekspertë për çështjet e energjisë, krerë vendorë si dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe biznesit. Takimi u organizua nga Akademia e Studimeve Politike (ASP) dhe GIZ Albania, në kuadër të iniciativës rajonale “Dialogu me publikun për përdorimin e qëndrueshëm të energjisë në Evropën Juglindore”. Drejtori i ASP, Erjon Tase, tha se në përputhje me direktivat evropiane dhe paketën e udhëzimeve për energjinë dhe mbrojtjen e mjedisit, Shqipëria ka vendosur objektiva ambicioze, që synojnë rritjen e efiçencës së energjisë me 9% deri në vitin 2018. “Për të arritur objektivin e rritjes së efiçencës së energjisë, duhet të punojnë së bashku të gjithë sektorët e shoqërisë”, tha Tase. Ndërkohë kreu i Bashkisë së Beratit, Fadil Nasufi, ka theksuar domosdoshmërinë e përdorimit të lëndëve alternative të energjisë, sidomos për ngrohje.

Home / The Latest from the Economy / ASP, dialogue for efficient use of energy

ASP, dialogue for efficient use of energy

Wise use of energy was the topic that the representatives from the Political Studies Academy, energy experts, local leaders and representatives form the civil society sector discussed last week. In the meeting it was collaboratively agreed that using alternative energy materials is necessary and indispensable.