Home / Ankesat dhe kerkesat e pergjithshme / Model-i-peticionit-drejtuar-Keshillit-Bashkiak