Home / 2022 / October / 04

Daily Archives: 04/10/2022

Njoftim per fillimin e programit te kredise se zbutur

KËRKESË Nr.  _________ Prot. Datë ____________ Bashkia e Beratit     BASHKISË SË BERATIT PËR TU TRAJTUAR  ME  PROGRAMET E STREHIMIT SOCIAL BANESË ME KOSTO TË ULËT DUKE PËRFITUAR KREDI TË LEHTËSUARA NGA SHTETI .    Unë i nënshkruari   ……………………………………………………… banues në adresë ……………………………………………………………………….. Tel …………………………. cel……………………….. dhe me dokument …

Read More »