Daily Archives: 29/09/2022

Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore

#DitaKombëtareeTrashëgimisëKulturore🤍 në Berat. Faleminderit për këtë mbrëmje të këndshme, aktorëve të teatrit të cilët sollën tekstet e këngëve qytetare beratase si trashëgimi e çmuar e qytetit tonë me interpretimin e tyre @gezim_rudi @bakosuela @romirzalla @adelinamuca Kishim kënaqësin të kishim të ftuar Kryetarin e Bashkisë së Folorinës dhe Drejtorin për Ballkanin …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë Arkitekturë /…” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika …

Read More »