Home / 2022 / June / 17

Daily Archives: 17/06/2022

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal diplomës “Master profesional”

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal diplomës “Master profesional” Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 22, të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit …

Read More »

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal diplomës “Master profesional”

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal diplomës “Master profesional” Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 22, të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit …

Read More »