Home / 2022 / January / 13

Daily Archives: 13/01/2022

SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

 SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Bashkia  Berat, për të gjithë aplikantët e interesuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021, në zbatim të Ligjit nr. 69/2012 datë  21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  Udhëzimit Nr. 12, datë 10.06.2021 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe …

Read More »

Thirrje për Tender për projektin E-Natura “Implementation works for the mini-botanical gardens”

Call for Tender within the project “E-Natura” ,“Implementation works for the mini-botanical gardens” : 1. 4.1.V1S1 Instruction to Tenderes and Contract Award (1) 02-3-Specifikime_Teknike_Kopshtet_Botanike_Bashkia_Berat 2. 4.2. V1S2 Tender Form 4. 4.3.2 V1S3 Forms-Financial Capacity 4.6.2 -Plants 4.6.3. V1S4 Technical Offer- Work Plan & Programme 4.8.1 V4 Financial Offer (Lum Sum) 5. 4.3.3 …

Read More »

Thirrje për Tender për projektin E-Natura “Implementation of the bike trails”

Call for Tender within the project “E-Natura” “Implementation of the bike trails” : SHTIGJET E BICIKLETAVE 10-09-2021_compressed Relacion Teknik Shtigjet e Bicikletave Preventivi i shtigjeve te bicikletave Legal Entity file grafiku i punimeve kopshtet botanike GENERAL CONDITIONS Financial Identification Form Contract Notice Bicycle paths a14a_declaration_honour_procurement_en (2) 14. ds4o_specialconditions_simpl_en r1 13. ds4n_contract_simpl_en r1 …

Read More »