Home / 2022 / January / 07

Daily Archives: 07/01/2022

SHPALLJE PËR POZICIONE TË LIRA PUNE

SHPALLJE PËR POZICIONE TË LIRA PUNE Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për Vetë-qeverisjen Vendore”, neni 8, pika 2, neni 64, gërma “a”, “g”, ligjit Nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i azhornuar, mbështetur në Marrëveshjen e Shkëmbimit të Borxhit Italo-Shqiptarë IADSA II me nr.3628 Prot, …

Read More »